Vilken framtid vill Du se?

SPP Fonder var tidigt ute med hållbarhet som en integrerad del av sin affär och koncernen har arbetat dedikerat med hållbarhet som en del av bolagets investeringsstrategi i över 20 år.

För att skapa bra avkastning till kunderna så klart men också för att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Att SPP Fonder ska vara med och bidra till ett hållbart samhälle ser VDn Åsa Wallenberg som en självklarhet.

– Pengar är som ett röstkort på vilken framtid du vill se, där varje krona väger tungt. Som fondbolag har vi ett stort ansvar; hur vi investerar spelar en stor roll för en hållbar framtidsutveckling, säger hon.
Det har gått lite mer än två år sedan FN beslutade om Agenda 2030; ett avtal som förbinder världens alla ledare att arbeta mot 17 globala hållbarhetsmål. Bland dem ingår att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna – och världen fick 15 år på sig. Varken mer eller mindre.

Det har gått lite mer än två år sedan FN beslutade om Agenda 2030; ett avtal som förbinder världens alla ledare att arbeta mot 17 globala hållbarhetsmål. Bland dem ingår att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna – och världen fick 15 år på sig. Varken mer eller mindre.

Fler väljer hållbart

Väl ställda mot väggen visar det sig att mycket kan hända, inte minst inom finanssektorn i Europa, där hållbara investeringar som länge varit en nischmarknad nu har en tillväxt som är dubbelt så hög som branschgenomsnittet. Det är fortfarande institutionella investerare som står för största andelen, men de privata spararna är på god väg och har ökat från 3,40 procent till 22.

– Vi märker tydligt att det har hänt något de senaste åren. Framför allt genom att fler aktivt väljer våra fonder och hållbara fonder generellt. Vi får också fler frågor kopplade till hållbarhet från både befintliga kunder och personer som vill bli kunder. Däremot är jag lite bekymrad över att det inte går tillräckligt fort. Fler måste se till att de flyttar sitt sparkapital till mer hållbara lösningar. Det är helt avgörande för att vi gemensamt ska uppnå de globala målen.

SPPs hållbarhetsarbete bygger på tre pelare. De väljer in bolag som integrerar hållbarhetsaspekter i sin affär, väljer bort bolag som inte uppfyller fondbolagets hållbarhetskrav och använder sedan sin position som ägare till att påverka bolagen till förbättringar.

– Vi analyserar och betygsätter cirka 2500 börsnoterade företag för att identifiera de som arbetar integrerat med hållbarhet i sin verksamhet och som ser det som en affärsmöjlighet.

Förutom att identifiera företag som ser hållbarhet som en källa till innovation och ekonomisk utveckling, spelar SPP Fonder en nyckelroll i att upplysa kunderna vilken möjlighet de har att göra skillnad med sitt sparkapital.

– Fler borde inse vilken makt de har med sitt sparande. Många handlar medvetet och sopsorterar duktigt, men glömmer bort sparandet. Genom att investera i bolag som integrerar hållbarhet i sina affärsmodeller kan kunderna tjäna pengar på företag som vill vara en del av framtiden.

Klimat en del av många

Om framtiden för hållbart sparande är Åsa Wallenberg både positiv och lite bekymrad. Den positiva trenden som genomsyrat samhällsutvecklingen under de senaste åren riskerar att lida av en backlash på grund av geopolitisk oro och att ledande politiker duckar för klimatåtaganden.

– Men trots allt är vi många som försöker hitta lösningar på stora utmaningar och som vill göra skillnad. På SPP gör vi det genom våra sparprodukter och genom att investera våra kunders pengar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Den stora bulken sparande kommer i framtiden vara hållbar, vare sig man vill eller inte. De globala målen har pekat ut riktningen. Allt annat är faktiskt helt oacceptabelt.