SPP Global Plus – Lars Pettersson ger oss en inblick i en fossilfri indexnära fond

SPPs Plusfonder är fossilfria och indexnära aktiefonder med fokus på hållbarhet. Fondernas strategi går ut på att hitta bolag som rankas högt i deras hållbarhetsrating, där SPP betygsätter bolag utifrån hur väl de är positionerade för globala trender, verksamhet/drift samt deras finansiella stabilitet.

Plusfonderna exkluderar bolag vars omsättning kommer från fossila bränslen eller bolag med stora fossilreserver.

Avkastning sedan fondens start (2016-04-18—2017-08-31), netto efter förvaltningsavgift och utan hänsyn till inflation.

SPP Global Plus: 18,78 % mätt i SEK

MSCI World: 17,85 % mätt i SEK

Meravkastning 0,93 % mätt i SEK