Möjligheterna med hållbara investeringar – intervju med SPP Fonder

Joakim Bornold träffar SPP Fonders VD Åsa Wallenberg för en diskussion kring hållbara investeringar. Vi får svar på frågor såsom varför det spelar roll, om det kan generera överavkastning och hur vi som sparare kan vara en del av omställningen.