SPP Global Solutions har tagit en ny riktning – investerar i lösningarna på världens hållbarhetsutmaningar

SPP Global Solutions, tidigare SPP Global Topp 100, utnämndes nyligen till den mest hållbara globalfonden av Morningstar. Hårt arbete och stor analytisk kompetens hos SPP:s analysteam ligger bakom framgången.

Att investera hållbart globalt är krävande. Men för SPP/Storebrand är det möjligt, tack vare ett stort specialistteam för hållbara investeringar. Philip Ripman, senior fondförvaltare och hållbarhetsanalytiker, har arbetat på Storebrand sedan 2006 och varit drivande i att utveckla koncernens hållbarhetsarbete.

För tre år sedan tog Philip Ripman över rollen som förvaltare av SPP Global Solutions – den fond som tills i februari i år hette SPP Global Topp 100. Utöver fondens ambitiösa hållbarhetskriterier som bland annat exkluderar bolag som utvinner fossila bränslen, bryter mot internationella normer och konventioner – väljer fonden in de bästa bolagen enligt SPP:s hållbarhetsanalys.

– Jag arbetar tillsammans med ett fantastiskt analysteam. De är specialister inom allt från resurseffektivitet och konsumtion till innovation och regelverk. Det innebär att vi kan investera i några av världens mest hållbara bolag, säger Philip Ripman.

Utöver fondens namnbyte – kan du berätta mer om vilken riktning fonden nu kommer att ta?

– I dag fokuserar vi på att hitta bolag som är rustade för att möta en hållbar framtid. Vår analys har utgått från finansiell stabilitet, hållbar drift och hur bolagen är positionerande för de globala hållbarhetstrenderna. Nu styr vi delvis om vår hållbarhetsanalys och kopplar på FN:s 17 globala hållbarhetsmål – mål som har hög finansiell relevans för näringslivet och som stärker vår hållbarhetsanalys.

Ett första steg i investeringsprocessen har varit att fokusera på mål nummer sju: hur man ska lösa framtidens energiutmaningar med hållbar energi för alla. Alltså att investera i de bolag som utnyttjar detta hållbarhetsmål som marknadsmöjligheter.

– SPP började med fossilfria fonder redan i början av 2015 och har sedan 2016 investerat i lösningsbolag inom framtidens energisystem som sol och vind, i några av våra fonder. Nu tar vi även in lösningsbolag i SPP Global Solutions och nästa steg blir att implementera mål 11 (hållbara städer), 6 (rent vatten och sanitet), 12 (hållbar konsumtion och produktion) och 3 (hälsa och välbefinnande), säger Philip Ripman och tillägger:

– Vårt team arbetar ständigt med att förbättra vår hållbarhetsanalys för att finna fler nya lösningsbolag som är väl positionerade för att möta en hållbar framtid.

SPP Global Solutions kommer också att ner i antalet bolag i fonden från 100 bolag till cirka 60 -70 bolag.

– Det innebär att vi kommer få en allt mer aktivt förvaltad produkt. Och kanske det viktigaste av allt: huvudfokus inom den närmsta tiden kommer vara att investera i bolag med teknologi som förnybar energi och materialåtervinning, avslutar Philip Ripman.

Philip Ripman: “Därför ska du välja SPP Global Solutions”

1. Du har möjlighet att vara med i en fond som fokuserar på att investera i bolag som är med och bidrar med lösningar på världens klimatutmaningar. I botten ligger våra ambitiösa hållbarhetskriterier där vi exkluderar drygt 700 bolag. Genom att ha bland de högsta kraven i branschen reducerar vi även risken i fonden.

a. Placerar inte i bolag som utvinner eller producerar fossila bränslen (kol, olja, gas) eller bolag med stora fossilreserver.

b. Vill placera på världens alla marknader och samtidigt ha ett lägre koldioxidfotavtryck.

2. SPP Global Solutions går ner i antalet bolag vilket gör fonden mer aktivt förvaltad. Klimatutmaningen kommer även i fortsättningen att vara ett huvudtema, men vi utvecklar vår hållbarhetsanalys kontinuerligt och fler globala hållbarhetsmål som är finansiellt relevanta kommer att inkluderas.

3. Fonden startade 2012 och har ett bra track reckord och fina betyg från Morningstar både vad gäller Morningstarstjärnor och deras Hållbarhetsglober.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr.