Parisavtalet skapar nytt klimat för gröna obligationer

Sedan Parisavtalet 2015 har gröna obligationer vuxit snabbt på de finansiella marknaderna. När fler stater nu ger ut egna gröna obligationer hoppas Helena Lindahl, som förvaltar SPP Grön Obligationsfond, att även den breda allmänheten ska få upp ögonen för denna investeringsform.
– Gröna obligationer är ett av de mest träffsäkra verktyg som skapats för att åstadkomma förändring, säger hon.

I mitten av december träffades politiker, företagsledare och investerare i Paris för klimatmötet ”One Planet Summit”, där en av Parisavtalets största utmaningar diskuterades: hur omställningen från fossila bränslen skall finansieras. Ur mötet kom flera nya åtaganden från både stater, företag och institutioner som lovade att utöka sina ”gröna” investeringar. Bland dessa åtaganden var också flera kopplade till gröna obligationer, en typ av obligation som används specifikt för att finansiera projekt med ett miljö- och klimatfokus.

– Finansmarknaden spelar en avgörande roll i klimatfrågan och gröna obligationer är ett av de mest träffsäkra verktyg som skapats för att åstadkomma förändring genom investeringar, säger Helena som förvaltare SPP Grön Obligationsfond, världens första och största gröna obligationsfond för privata sparare.

Helena har själv jobbat med gröna obligationer sedan 2012 och förklarar att volymen ökat kraftigt de senaste åren. År 2011 emitterades gröna obligationer för 3 miljarder dollar och i år förväntas den summan nå 130 miljarder dollar.

– Det senaste året har svenska banker börjat ge ut gröna obligationer och även internationellt är det väldigt många banker som har tillkommit. Tidigare har det varit kommuner och fastighetsbolag som stått för merparten av emissionerna. Men det är fortfarande lite för små volymer för att det ska kunna ske en riktig förändring. För att vi ska göra en kraftsamling krävs det ju att staterna börjar emittera obligationer och det börjar vi se nu. Frankrike och Polen har redan emitterat och Belgien ligger i startgroparna.

Chans att påverka och få avkastning

Att intresset för dessa värdepapper växer så fort är enligt Helena direkt relaterat till de klimatåtaganden som gjordes i samband med Parisavtalet. Både företag, banker och stater har insett att det behövs nya verktyg för att finansiera allt från vind- och solenergi till vattenreningsprojekt och obligationerna har därför blivit allt populärare.

I takt med det växande utbudet hoppas SPP därför att även fler privata investerare ska få upp ögonen för tillgången. Styrkan med gröna obligationer är nämligen att de ger den enskilda investeraren en ovanlig möjlighet att, på ett väldigt konkret sett, låta sina pengar påverka världen i en positiv riktning. Samtidigt har SPP Grön Obligationsfond, under sina tre år, även kunnat visa att det går att generera en god avkastning genom gröna obligationer och fonden ligger idag etta i sin kategori (Räntefonder – korta) enligt Morningstars rating.

Med klimatfrågan högt på agendan och ett växande utbud av obligationer tror hon därför att gröna obligationer under 2018 kommer få ett större genomslag hos den bredare ”allmänheten” och bli en naturlig del av fler portföljer.

– Det sker väldigt, väldigt mycket inom det här området och alla stora finans institutioner är redan ”på banan”. Däremot skulle många privatkonsumenter behöva tänka några varv till: hur påverkar mina finansiella placeringar egentligen klimatet?