Nu kan du investera med gott samvete

Nu utökas SPP fonders Pluskoncept. Lars Qvigstad Sørensen, fondförvaltare på SPP/Storebrands Kapitalförvaltning har en stark tilltro till dels de finansiella, dels de etiskt rationella aspekterna bakom den nya fonden SPP Europa Plus.

– Vi tar de hållbarhetsmål som sattes i samband med Parisavtalet 2015 på största allvar. Vårt Pluskonceptet förvaltas indexnära och vi har ambitiösa hållbarhetskriterier, säger Lars Qvigstad Sørensen.

De nya fonderna är fossilfria vilket innebär att SPP, utöver Storebrandstandard* har exkluderat bolag som har stora fossilreserver samt bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från fossila bränslen. Genom att styra om kapitalet till bolag som bidrar till ett reducerat CO2-fotavtryck, investera i bolag med högt hållbarhetsbetyg och dedikera upp till 10 procent av portföljen till lösningsbolag hållbarhetsoptimerar SPP på tre nivåer.

– Det innebär att vi inte bara gör en negativ selektion. Vi gör även en positiv selektion genom att ta in bolag som verkligen bidrar till att lösa klimatförändringar. Med Plusfonderna har vi som mål att uppnå bra avkastning och samtidigt göra skillnad, säger Lars Qvigstad Sørensen.

Lars Qvigstad Sørensen berättar att ideella organisationer har haft det svårt att investera kapital utan att själva bidra till de problem som de försöker lösa.

– Investerare får ofta rådet att skilja sitt samvete från sina investeringar. Det kan vara antirökningsorganisationer som tvingats placera sitt kapital där till exempel tobaksbolag har ingått i portföljen. Vi har sett ett stort behov av det här konceptet och det har utvecklats i dialog med kunder, stiftelser och ideella organisationer i främst Sverige.

God riskspridning i ny europeisk fond

SPP har valt att vidareutveckla Pluskonceptet med SPP Europa Plus. Den lanserades den 15 mars i år.

– Vi har hittills inte haft en ren europeisk fond i Plusfamiljen och vi ser flera fördelar med ett tydligt europeiskt fokus. Det finns många gröna bolag i Europa som rankas högt i hållbarhet, säger Lars Qvigstad Sørensen.

ESG (Environmental, Social, Governance) är ett mått som används för att mäta hållbarhet och etiska effekter av en investering inom ett företag. ESG-betyget är generellt betydligt högre i Europa än i andra regioner. Det innebär att SPP kommer att kunna erbjuda en fond med 10 av 10 i ESG-betyg, berättar Lars Qvigstad Sørensen:

– Tanken är att det ska vara en fond som passar alla som önskar en bred exponering mot den europeiska aktiemarknaden och som vill bidra till det gröna skiftet.

Ekonomiska motiv sammanfaller med minskad miljöpåverkan

Framgången hos de gröna bolagen som SPP väljer att investera i är ofta beroende av att myndigheterna i respektive land tar steg i rätt riktning. Ett bra exempel på det är det norska bolaget Tomras verksamhet i Storbritannien.

– Tomra är världsledande inom automatiserad returhantering. Nyheten att Storbritannien planerar att anta Tomras system för återvinning av flaskor har fått aktiens avkastning att stiga med 63 procent** på bara ett år, säger Lars Qvigstad Sørensen och tillägger:

– Den potentiella vinsten i Storbritannien är enorm. Där återvinns endast 50 procent av plastflaskorna i jämförelse med 97 procent i Norge. Att lösa såna här miljöproblem blir möjligt genom att skapa den här typen av incitament. På så sätt sammanfaller ekonomiska motiv med minskad miljöpåverkan.

En indexnära, fossilfri fond

Tack vare SPPs hållbarhetsoptimering får man som investerare genom SPP Europa Plus en indexnära, fossilfri fond med god riskspridning.

– Vi tror starkt på både de ekonomiska och etiska aspekterna bakom SPP Europa Plus och vi är väldigt stolta över produkten, avslutar Lars Qvigstad Sørensen.

*) Storebrandstandard – Vi utesluter företag som bryter mot internationella normer och konventioner eller deltar i andra oacceptabla aktiviteter. Vi avstår även från att investera i bolag som medverkar till: kränkning av de mänskliga rättigheterna och folkrätt, korruption och ekonomisk kriminalitet, allvarlig klimat- och miljöskada, produktion av kontroversiella vapen, produktion av tobak och bolag med låg hållbarhetsrating (i branscher med hög risk).

**) Under perioden 20170410 – 20180410.

RISKTEXT: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr.