Lösningsorienterad fond som bidrar till de globala hållbarhetsmålen

Klimattoppmötet i Madrid avslutades i december och utgången blev sämre än vad många hade hoppats på. Världens beslutsfattare har fortfarande inte lyckats komma överens kring flera av frågorna som stod på agendan, till exempel regler om utsläppshandel.

Det finns dock några ljusglimtar. Inte minst genom att en rad globala företag nu tar ett allt större klimatansvar. Det är något som Philip Ripman, förvaltare av SPP Global Solutions, tagit fasta på:

– Vi menar att det är nödvändigt att investera i bolag med lösningar på klimatproblemen för att klara de hållbarhetsutmaningar vi står inför. De bolag som tar de globala utmaningarna på allvar är också de som är mest lönsamma på lång sikt. Vilket innebär att du kan investera hållbart utan att ge avkall på avkastning, säger Philip Ripman.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr.

Svårersättlig metodik

SPP/Storebrand har en mångårig och unik kompetens inom hållbara investeringar och har sedan 1995, när de etablerade sitt hållbarhetsteam, utvecklat en svårersättlig metodik. I dag arbetar seniora hållbarhetsanalytiker fullt integrerat i kapitalförvaltningen.

– Vårt team för hållbara investeringar består av sex analytiker som alla är experter inom hållbarhetsfältet. De är specialister inom allt från resurseffektivitet och konsumtion, till innovation och regelverk. Det innebär att vi kan investera i några av världens mest hållbara bolag, säger Philip Ripman.

Alla SPP Fonders fonder är hållbara och fossilfria. Men i förvaltningen av SPP Global Solutions går Philip Ripman och hållbarhetsteamet ytterligare ett steg, med målsättningen att identifiera företag vars produkter och tjänster som de anser bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål för hållbar utveckling.

– Alla har tidigare haft sin egen definition av vad hållbarhet är men tack vare de globala hållbarhetsmålen, som antagits av 193 länder världen över, har vi nu fått ett gemensamt språk, säger Philip Ripman och tillägger:

– En annan viktig poäng är att genom de senaste årens stora klimatbeslut styrs kapitalflöden i vissa riktningar. Enligt FN behövs 5-7 miljarder dollar per år, fram till 2030, för att vi ska kunna uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. Med en bra analys ökar möjligheterna att förstå och identifiera dessa trender och därigenom göra bättre investeringsbeslut.

Fyra identifierade områden

SPP Global Solutions är positionerad för att få exponering mot bolag som skapar tillväxt via fyra identifierade områden:

1. Klimat: Företag som erbjuder tjänster och produkter som bidrar till en lägre klimatpåverkan.
2. Hållbara städer: Företag som är centrala i byggnationen av hållbara städer.
3. Ansvarsfull konsumtion: Företag som erbjuder lösningar till en cirkulär ekonomi.
4. Empowerment: Företag som erbjuder digitala tjänster som skapar inkludering.

– Dessa trender är förankrade i flera hållbarhetsmål. Det finns många hållbara fonder ute på marknaden men de fokuserar nästan enbart på miljö. SPP Global Solutions har också en social dimension vilket gör fonden – som i dagsläget består av 69 bolag – unik. Ta digital inkludering som exempel, något som skapar hållbarhet både genom minskat utanförskap och ökad jämlikhet, säger Philip Ripman.

Han berättar att efterfrågan på solenergi ökar stadigt och att vi troligtvis kommer se en årlig tillväxt på 20 till 30 procent på marknaden, eftersom sol har blivit det billigaste el-alternativet i länder med allvarlig elbrist.

– Här är Scatec Solar ett bra exempel på ett företag som är ledande inom förnybar energi och som både utvecklar och driver egna solenergianläggningar, i till exempel Egypten och Brasilien. De bidrar till produktion av elektricitet utan utsläpp eller lokala luftföroreningar.

– Det här är en fond som investerar pengar för att skapa värde på lång sikt. Inte bara ur ett samhällsperspektiv utan framförallt ur ett avkastningsperspektiv. Vi är helt övertygade om att investerare kommer att tjäna pengar på de bolag som bidrar till lösningen på de globala utmaningarna, avslutar Philip Ripman.