Investera indexnära i klimatlösningar

Investera indexnära i klimatlösningar

Efterfrågan på hållbara investeringar ökar och under 2016 lanserade SPP Fonder därför en helt ny fondkategori: SPP Plus. Efter ett framgångsrikt första år tar ytterligare en av fonderna, SPP Global Plus, ett nästa steg i sitt hållbarhetsarbete. Från och med mars kommer en del av fondens portfölj helt allokeras till så kallade lösningsbolag.

Genom de tre fonderna; SPP Tillväxtmarknad Plus, SPP Global Plus och SPP Sverige Plus, har SPP Fonder skapat en ny typ av förvaltning – en förvaltning som är indexnära men som samtidigt integrerar hållbarhetsaspekter och är fossilfri.

De tre fonderna exkluderar, utöver koncernens grundstandard, bolag vars omsättning till mer än fem procent kommer från fossila bränslen, vapen, alkohol, tobak, spel eller pornografi. Samtidigt viktar fonderna upp innehav i de bolag som rankas högst i SPPs hållbarhetsanalys. För att fonderna ändå ska hålla sig nära index investerar förvaltarna sedan i bolag som beter sig finansiellt som de exkluderade bolagen, men som har ett högre hållbarhetsbetyg.

“Vi köper ju inte fossil energi men framtiden kräver energi, så då är frågan: vad ska vi ha för energi istället?”

Det nya SPP PLUS-konceptet togs emot med öppna armar av investerarna, som under 2016 investerade 6,5 miljarder kronor i de tre fonderna. Enligt Henrik Wold Nilsen, som förvaltar SPP Global Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus, var det första året väldigt framgångsrikt för fonderna och framförallt SPP Global Plus har fortsatt att leverera väldigt väl under det första kvartalet 2017.

– För SPP Global Plus har året startat väldigt bra. Det beror mycket på att oljepriset har stabiliserat sig och sedan fallit, vilket betyder att de energibolag som vi inte äger har gått sämre än index samtidigt som vi har gått bättre än index, berättar han.

Nu i mars lanserade SPP Global Plus dessutom nästa steg i sin hållbara förvaltning. Henrik Wold Nilsen berättar att fonden, precis som SPP Sverige Plus, nu kommer att allokera 5-10 procent av portföljen till investeringar i ”lösningsbolag”, alltså bolag som ska leverera lösningarna på framtidens klimatutmaningar.

– Vi köper ju inte fossil energi men framtiden kräver energi, så då är frågan: vad ska vi ha för energi istället? säger Henrik Wold Nilsen.

Till skillnad från aktivt förvaltade fonder är inte målet att förutse vilken enskild teknik som blir dominerande i framtiden. För att sprida riskerna investerar fonden istället i många olika tekniker, exempelvis i vindkraft, vattenkraft, solenergi och bergvärme.

“De flesta är överens om att ett grönt skifte måste till och att det måste ske inom en snar framtid. Vi har därför försökt att strategiskt analysera hur vi tror index kommer se ut om 40 år”

Förutom förnybar energi investerar fonden också i andra bolag som har lösningar på framtidens hållbarhetsutmaningar. Ett sådant företag är Nibe, vars värmepumpar är ett mer energieffektivt alternativ för att värma upp byggnader. Inom temat återvinning investerar fonden bland annat i två stålproducenter som återanvänder gammalt stål men även i Tomra, ett norskt företag som tillverkar pantautomater för burkar och flaskor. Det är, enligt Henrik Wold Nilsen, tack vare den här bredden som SPP Global Plus både kan satsa på ny ”grön” teknik och samtidigt hålla risken nere.

– Inom gröna transporter investerar vi i ibland annat Tesla men vi investerar också i ett företag som heter Wabtec som gör bromssystem till tåg. Om det i framtiden blir mindre privata transporter och mer kollektivtrafik då kommer de som säljer bromssystem för tåg att ha en bra utveckling. Det är dessutom en mycket mer lönsam verksamhet idag än att göra elbilar som Tesla, förklarar han.

Genom att konstruera portföljen på detta vis kan SPP Global Plus erbjuda en indexnära förvaltning med låga avgifter som, till skillnad från de flesta andra indexnära fonder, är rustad för den gröna omställningen.

– De flesta är överens om att ett grönt skifte måste till och att det måste ske inom en snar framtid. Vi har därför försökt att strategiskt analysera hur vi tror index kommer se ut om 40 år. Sedan köper vi utifrån ett grönt framtidsscenario.

Risktext:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr.