Fossilfri faktorfond med bevisad framgångsrik strategi

I höstas lanserades SPP Global Multifactor Plus – en svensk version av Storebrand Global Multifactor. Faktorfonden, som är både hållbar och fossilfri, förväntas ge meravkastning över tid genom investeringar i fyra väldokumenterade faktorer.

SPP Global Multifactor Plus har en relativt kort historik, men dess norska motsvarighet har funnits i över fem år och har bland annat fått ta emot pris för den bästa globala aktiefonden på Morningstar Fund Awards i Oslo 2017.

– Den norska fondens historik är högst relevant för den svenska fonden och visar tydligt att dess strategi har fungerat väldigt bra över tid. Det var något som vi lade stor vikt vid innan vi satte upp SPP Global Multifactor Plus, säger Andreas Poole, senior fondförvaltare på SPP/Storebrand och fortsätter:

– Med den här fonden höjer vi nivån av exkludering. Fonden följer Storebrandstandard*, är fossilfri och exkluderar även bolag som distribuerar och/eller producerar alkohol, vapen, pornografi och spel.

Gedigen erfarenhet
Även om faktorinvesteringar är en ganska ny förvaltningsmetod, har SPP/Storebrand drygt tio års erfarenhet av faktorbaserad förvaltning och mer än 20 miljarder under förvaltning och tillsammans med den indexnära förvaltningen över 200 miljarder. Det gör SPP/Storebrand till en av de ledande förvaltarna inom området.

– Jag ingår i SPP/Storebrands specialiserade team inom tillgångsslaget modellbaserad och indexnära aktieförvaltning. De som arbetar i vårt team har vanligtvis flera kompetenser. Jag är till exempel både ekonom och civilingenjör. Teamet består också av flera olika kompetenser, vi har till och med en fysiker. Det gör att vi skiljer oss från mer traditionella förvaltare, säger Andreas Poole.

Hur fungerar fonden?
De båda faktorfondernas målsättning är, precis som aktivt förvaltade fonder, att uppnå meravkastning jämfört med sitt index – det vill säga att slå marknaden.

– I vår faktorförvaltning har vi valt en strategi med strängare krav på att de faktorer som vi använder i våra optimeringar också ska ha en väldokumenterad premie, både i den akademiska litteraturen – nobelprisvinnande sådan – och i praktiken, säger Andreas Poole.

Fonden är ett mellanting mellan en aktiv och en passiv fond, där aktiviteten framförallt ligger i hur förvaltaren systematiserar sitt urval av bolag. Vid modellbaserad aktieförvaltning analyseras aktier utifrån en stor databas, till skillnad från aktiv förvaltning.

– Fonden består av cirka 350 aktier, men vi följer och analyserar cirka 2 000 aktier. Det är många fler än vad som finns i en aktivt förvaltad fond, som ofta består av 30 till 50 aktier. Då behöver vi ta hjälp från datorerna som gör grovarbetet, säger Andreas Poole och tillägger:

– Det största jobbet av oss, görs i princip när vi har utvecklat strategin och startat fonden. Det är också anledningen till varför förvaltningsavgiften för fonden är 0,75 procent, betydligt lägre än vad man landar på för aktivt förvaltade fonder.

Fyra framgångsrika faktorer
Fonden syftar till att identifiera bolag genom en kombination av fyra faktorer i de algoritmer som optimerar fondportföljerna: värde, storlek, momentum och låg volatilitet. När man sätter samman dessa fyra faktorer får man en balanserad flerfaktorstrategi. Tack vare kombinationen av många aktier och sammansättningen av de fyra faktorerna kommer en multifaktorfond inte att röra sig lika mycket i förhållande till indexet, som en aktiv fond kan göra.

– Storebrand Global Multifactor har levererat meravkastning genom de faktorer som har utvecklats bra och som mer än väl väger upp för faktorer som har bidragit negativt. Det tror vi även kommer gälla för SPP Global Multifactor Plus, avslutar Andreas Poole.

Läs mer om hur faktorportföljen konstrueras och strategin bakom fonden.

Därför ska du välja SPP Global Multifactor Plus enligt Andreas Poole

  • Faktorportföljen baseras på fyra väldokumenterade faktorer som har slagit marknaden över tid.
  • Fonden har ett hållbarhetselement i form av en exkludering av bolag som man inte önskar att investera i.
  • Fonden har en transparent och tillförlitlig investeringsstrategi.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Kapital som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. På www.sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr.

*  Exkluderingar görs i bolag som bryter mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen) samt tobak. Vi exkluderar även bolag inom vissa enskilda sektorer som bedöms vara ohållbara.